• Een ANW-hiaat verzekering, wat is dat nu precies?

Een ANW-hiaat verzekering, wat is dat nu precies?


Veel werkgevers hebben diverse verzekeringen voor hun medewerkers getroffen. Veelal ook het ANW-hiaat. Wat houdt deze regeling nu eigenlijk in, wat kost dit en heeft de overheid dit niet ook al geregeld?


In de meeste pensioenregelingen is het overlijdensrisico verzekerd middels het zogeheten levenslange partnerpensioen. Dat houdt in dat in geval van overlijden de partner een levenslange uitkering (partnerpensioen) ontvangt. Of de hoogte van het verzekerde partnerpensioen voldoende is voor de partner zal per persoon verschillen. De hoogte is afhankelijk van het maximaal te behalen aantal dienstjaren bij de werkgever. Het is in sommige pensioenregelingen mogelijk om een extra partnerpensioen mee te verzekeren. Dit wordt het ANW-hiaat genoemd. Het ANW-hiaat keert bij overlijden een aanvullend bedrag van € 17.859, - (2023) bruto per jaar uit. Het bedrag is voor iedere deelnemer gelijk. Ongeacht hoogte van salaris of leeftijd.

De uitkering stopt op het moment dat de partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Deze verzekering is vaak een vrijwillige optie. De premie wordt daarom veelal door de werknemer zelf voldaan. Deze premie is leeftijdsafhankelijk en zal jaarlijks veranderen. Deze premie zal middels inhouding op het brutosalaris worden betaald. Hierdoor betaalt de fiscus een stukje mee.


Premie indicatie
Leeftijd 30 bruto 10,- per maand, netto ongeveer 6 euro
Leeftijd 40 bruto 18,- per maand, netto ongeveer 11 euro
Leeftijd 50 bruto 37,- per maand, netto ongeveer 22 euro

Op het persoonlijke pensioenportaal kun je de hoogte van het verzekerde partnerpensioen terug vinden zoals dat nu voor jou is verzekerd. Of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Waarom kan een ANW-hiaat gewenst/noodzakelijk zijn:
• Er is 1 hoofdkostwinner, bij zijn/haar overlijden blijft alleen het nabestaandenpensioen over.
• Beide inkomens zijn nodig om het gezin (leuk) draaiende te houden
• Doordat de kinderen nog jong zijn, is het lastig als achterblijvende partner voldoende inkomen te genereren.

Maar de overheid heeft toch ook wat geregeld voor nabestaanden? De partner heeft alleen recht op een ANW-uitkering van de overheid als hij of zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en aan een van de volgende twee eisen voldoet:
• Hij/zij zorgt voor een kind onder de 18 jaar, of:
• Hij/zij is voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt.

Als gevolg van eigen inkomen van de partner kan de ANW-uitkering lager uitvallen of zelfs helemaal worden gekort. Dit korten gebeurt al vanaf een eigen inkomen van meer dan 842 euro per maand. Om deze reden kan het extra van belang zijn het ANW-hiaat bij te verzekeren.