• Pensioen: keuzerecht opname bedrag ineens uitgesteld tot 1-1-2024

Onlangs is bepaald dat het wettelijk keuzerecht voor opname van een bedrag ineens opnieuw wordt uitgesteld. De bedoeling is nu om het keuzerecht, dat regelt dat maximaal 10% van de opgebouwde aanspraken in de tweede en derde pensioenpijler als een bedrag ineens kan worden opgenomen, per 1 januari 2024 in te laten gaan.

De reden hiervoor is dat het belangrijk is dat pensioenuitvoerders goede informatie kunnen verstrekken aan de deelnemer en hiervoor voldoende tijd hebben. Ook is er nu meer tijd om het wetsvoorstel te behandelen dat een werkbare oplossing moet regelen voor de uitstelmogelijkheid van opname van een bedrag ineens.