• Vereenvoudigde beoordeling WIA-aanvraag 60-plussers

Uw (ex-)werknemer van 60 jaar of ouder kan van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag krijgen. Voorwaarde is wel dat de datum waarop uw werknemer 2 jaar ziek is in die periode valt.

Zo werkt de vereenvoudigde beoordeling
Het UWV beoordeelt de situatie van uw (ex-)werknemer op basis van de schriftelijke informatie die UWV ontvangt bij de aanvraag. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag. Daarna belt de arbeidsdeskundige u en uw werknemer met een uitleg. Als u en uw werknemer na deze uitleg voor de vereenvoudigde beoordeling kiezen, dan wordt de beoordeling uitgevoerd zonder verzekeringsarts.

Toch beoordeling door verzekeringsarts
Wilt u dat uw werknemer een beoordeling door een verzekeringsarts krijgt? Geef dat dan aan tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige. Het kan ook zijn dat UWV op basis van de informatie ziet dat uw (ex-)werknemer tot aan de AOW-leeftijd helemaal niet meer kan werken. Dan wordt uw (ex-)werknemer wel beoordeeld door een verzekeringsarts, zodat hij misschien een IVA-uitkering kan krijgen.

Maatregelen om wachttijd te verminderen
Op dit moment zijn er meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan het UWV aan kan door een tekort aan verzekeringsartsen. Daardoor loopt UWV achter met de beoordelingen en kan er meestal niet binnen 8 weken een WIA-beslissing worden genomen. Bovenstaande maatregel is bedoeld om de beoordeling van een WIA-uitkering te versnellen.

Voordelen voor werkgever en werknemer
In geval van de vereenvoudigde beoordeling krijgt uw (ex)werknemer standaard een 80-100 WGA status. Ofwel, uw werknemer wordt standaard volledig arbeidsongeschikt verklaard. Dit betekent dat uw werknemer, in ieder geval op papier, geen restverdiencapaciteit heeft en daarmee recht heeft op de hoogst mogelijke WGA-uitkering.

De WGA-uitkeringen aan uw werknemer worden niet doorbelast aan de werkgever. Bent u eigen risicodrager (ERD) voor de WGA, dan worden de uitkeringen niet op u verhaald en hoeft uw private verzekeraar deze niet te vergoeden vanuit de WGA-ERD verzekering. Bent u middelgrote of grote werkgever en zit u in het publieke bestel (‘verzekerd’ via het UWV), dan mogen deze uitkeringen niet worden doorberekend in de gedifferentieerde WGA premie. Let op; dit laatste gebeurt normaliter 2 jaar nadat de uitkeringen zijn verricht (T-2 methode). WGA uitkeringen in, bijvoorbeeld, 2023 worden dus pas in 2025 via de gedifferentieerde premie aan u doorbelast, enzovoort. Het is dus zaak dat u een zorgvuldige administratie bijhoudt en uw WHK-Beschikking jaarlijks goed controleert om er zeker van te zijn dat de WGA uitkeringen aan deze doelgroep niet (per abuis) aan u worden doorbelast.

Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij een juiste uitvoering, controle WHK-Beschikking, etc.