• WIA 60-plusregeling wordt verlengd

WIA 60-plusregeling wordt verlengd.

Om de achterstanden bij UWV weg te werken wordt er momenteel gebruik gemaakt van een vereenvoudigde beoordeling voor werknemers van 60 jaar en ouder. Het is een tijdelijke maatregel, maar de laatste geluiden wijzen erop dat deze regeling langer van kracht gaat zijn.

Bij de vereenvoudigde beoordeling is meestal geen verzekeringsarts betrokken. De arbeidsdeskundige stelt de arbeidsongeschiktheid vast op basis van het re-integratieverslag en de WIA-aanvraag. Hij bepaalt of verdere inzet van de verzekeringsarts nodig is, zoals in het geval van (mogelijke) duurzame volledige arbeidsongeschiktheid. In alle andere gevallen wordt een WGA uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid toegekend, tenzij de werknemer minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is vanwege zijn (nieuwe) inkomen. Uitkeringen die op basis van de vereenvoudigde opzet worden toegekend, worden niet doorbelast aan de (ex-)werkgever. Bij deze regeling gaat het tot nu toe om 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023. Ofwel, dit betreft werknemers met een eerste ziektedag tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021. Zowel werkgever als werknemer moeten toestemming geven voor een vereenvoudigde beoordeling.

Eind vorige maand bleek uit de Voorjaarsnota al dat het streven was om de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers te verlengen. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Van Gennip daarna louter positieve geluiden horen over de maatregel. Zo stemt een overgroot deel van de werknemers en werkgevers in met een vereenvoudigde beoordeling en is het percentage bezwaar- en beroepszaken zeer laag geweest, zo’n 1% ten opzichte van ruim 20% bij reguliere WIA-(her)beoordelingen. UWV hoort zowel van werknemers als werkgevers positieve geluiden over deze persoonlijke benadering, de eenvoudige en begrijpelijke wijze van beoordelen en het snel duidelijkheid hebben over het recht op een uitkering. Vervolgens herhaalt minister Van Gennip het streven om de regeling te verlengen.

Kortom; uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 gaan we horen of de regeling daadwerkelijk verlengd gaat worden, echter dit lijkt nu al min of meer zeker.

Heeft u zieke werknemers van 60 jaar of ouder die, mogelijk, onder deze regeling kunnen vallen, dan is het van belang dit goed te documenteren in uw personeels- /salarisadministratie. Deze uitkeringslasten mogen namelijk niet aan u als (ex) werkgever worden doorbelast. Dit betekent dat de gedifferentieerde WGA premie voor uw organisatie hierdoor niet mag worden verhoogd. Of, in geval van Eigen risicodragerschap WGA, deze uitkeringslasten niet door UWV op u (c.q. uw private WGA ERD verzekeraar) mogen worden verhaald.


Bron: Enkwest