• Pensioenen

Meer waarde(ring) voor uw pensioenregeling. Maak van uw pensioenregeling een benefit.

Pensioencommunicatie

U vindt het belangrijk om de pensioenen, verzekeringen en andere employee benefits voor uw medewerkers goed te regelen. Het hoort bij goed werkgeverschap. Maar weten uw mensen ook precies wat er voor hen geregeld is? En wat er verder nog mogelijk is? En begrijpen ze daadwerkelijk wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent? Bied hen handelingsperspectief!


Werkgeverschap

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsvoorwaardencommunicatie en kunnen u veel werk op dit vlak uit handen nemen. Een goede persoonlijke uitleg zorgt ervoor dat medewerkers beter op de hoogte zijn van wat er voor hen geregeld is. Het toont aan dat u het als werkgever serieus neemt. Daarnaast weten uw medewerkers na afloop welke keuzes er nog zijn.


Begrijpelijk

Perfecte pensioencommunicatie gaat volgens ons verder dan een goed gesprek. Ook in onze schriftelijke en online communicatie zijn we altijd helder en to the point. Vaak hebben mensen al bij het horen van het woord ‘pensioen’ het gevoel dat ze het toch niet begrijpen. Dit is onterecht. Een pensioen is geen vaag begrip. Wij vertalen de materie naar heldere toekomstbeelden en voelen aan wat voor iemand duidelijk is en wat nog wat meer uitleg behoeft. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om de verschillende scenario’s door te nemen: wat is het inkomen bij werk, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden.


Gedeelde verantwoordelijkheid

U beloont uw medewerkers met een arbeidsvoorwaardenpakket. Wij ondersteunen u en uw medewerkers met de communicatie daarvan, zodat een arbeidsvoorwaarde de waarde krijgt die het verdiend. De afgelopen en de komende jaren dienen medewerkers zelf steeds meer keuzes te maken. De Regt adviesgroep helpt u en uw medewerkers met het maken van bewuste keuzes. Kiezen kan je alleen als je weet hoe je ervoor staat.

Van OVERZICHT naar INZICHT naar ACTIE, De Regt adviesgroep helpt u erbij!Begeleiding en advies bij collectieve pensioenregelingen

Een goed pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Het spreekt dan ook voor zich dat u zich gedegen laat adviseren over een collectieve pensioenregeling die bij uw organisatie past. De Regt helpt u graag en geeft inzicht in de mogelijkheden en meerwaarde voor u en uw medewerkers.


Veranderende wet- en regelgeving

De adviseurs van De Regt ondersteunen werkgevers en ondernemingsraden met pensioenadvies op maat. Wij kennen de juridische gevolgen van fiscale aanpassingen en geven antwoord op vragen als harmonisatie of wijzigen, opzetten of verlengen en bedrijfstakpensioenfonds of niet. Over deze onderwerpen is veel te doen en de wet- en regelgeving verandert continu.


Pensioencommunicatie

Ook verzorgen wij het administratieve beheer van uw pensioencontract. Van reguliere mutaties als in- en uitdiensttreding tot en met overige personeelswijzigingen. Even belangrijk daarbij vinden wij continue informatievoorziening en communicatie over diverse life-events die werknemers op hun pad vinden. Scheiding, ontslag en arbeidsongeschiktheid hebben vaak grote gevolgen voor het pensioen.


Waarde en waardering

Een goed advies en heldere communicatie spelen een belangrijke rol in de uitvoering, bewustwording en waardering van pensioen als arbeidsvoorwaarde. Als werkgever kunt u zich hiermee onderscheiden. U heeft de lead, samen maken we van uw pensioenregeling een benefit die waarde toevoegt en waardering oogst.

Wij zijn lid van de Vereniging van Pensioenjuristen.