• Verzuim & Inkomen

Duurzame inzetbaarheid door een praktische en integrale aanpak

Houd uw medewerkers vitaal, bevlogen en duurzaam inzetbaar.


Een totaalaanpak die uw medewerkers gezond houdt. 


Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker als het gaat om de gezondheid van uw werknemers. Want ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn ingrijpende gebeurtenissen. Zowel voor uw werknemers als voor u. De Regt zet dan ook in op preventie en helpt u om uw medewerkers vitaal, bevlogen en duurzaam inzetbaar te houden.


Financiële risico’s

De Regt werkt met een unieke aanpak gericht op het voorkomen van verzuim, gekoppeld aan een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is een totaalconcept, waarin het geheel van inkomensverzekeringen, arbodienstverlening, preventie en re-integratie samen komen.


Beheer en administratie

Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z automatiseert, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van re-integratiedossiers. Het inkomen van de zieke werknemer wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart. Desgewenst bieden wij uw werknemer persoonlijk inzage in de gevolgen van (langdurig) verzuim.


Sparringpartner voor HR-afdelingen

Voor grote(re) organisaties met eigen HRM-/Verzuimafdelingen fungeren wij als sparringpartner en adviseren wij over de mogelijkheden van en verschillen tussen publieke en private uitvoering van Ziektewet en WGA. Als een van de weinige partijen in Nederland bieden wij ook hierin praktische oplossingen en ondersteunen wij u in de private uitvoering van deze risico’s.

Wij staan ingeschreven als Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid