• Diensten

Diensten bij De Regt AdviesgroepPensioenenPensioen is na salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde en verdient dan ook alle aandacht. Voor u als werkgever, maar ook voor uw werknemers. Pensioenadvies is een vak. Collectief pensioen is doorgaans kostbaar en ingewikkeld. Inzicht en flexibiliteit zijn nodig. Wij verstaan het vak en zijn gespecialiseerd in pensioenadvies en -communicatie. Of het nu gaat om fiscale aanpassingen en de juridische gevolgen hiervan, harmonisatie of wijzigen, opzetten of verlengen, bedrijfstakpensioenfonds of niet. Over al deze onderwerpen is veel te doen en te adviseren. Het is dan ook niet voor niets dat wij al jarenlang werkgevers en ondernemingsraden hierin begeleiden.


U vindt het belangrijk om de pensioenen, verzekeringen en andere employee benefits voor uw medewerkers goed te regelen. Het hoort bij goed werkgeverschap. Maar weten uw mensen ook precies wat er voor hen geregeld is? En wat er verder nog mogelijk is? En begrijpen ze daadwerkelijk wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent? Bied hen handelingsperspectief

Meer over pensioen en pensioencommunicatie


Verzuim & InkomenZiekte en arbeidsongeschiktheid zijn ingrijpende gebeurtenissen. Zowel voor de werknemer die het betreft, maar ook voor u als werkgever. Het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' is volkomen waar. Preventie helpt u om uw medewerkers vitaal, bevlogen en duurzaam inzetbaar te houden.

Wij werken met een uniek concept gericht op het voorkomen van verzuim met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is een totaalconcept, waarin het geheel van inkomensverzekeringen, arbodienstverlening, preventie en re-integratie samen komen.


Meer over verzuim & inkomen


Bedrijfsrisico'sOndernemen is risico’s lopen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Dat betekent echter niet dat uw onderneming onnodige risico’s hoeft te lopen. Samen met u brengen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart en adviseren wij welke risico’s op een zinvolle manier verzekerd kunnen worden. Voor diverse organisaties gelden bovendien wettelijke verplichtingen om tegen bepaalde risico’s verzekerd te zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties brengen nieuwe bedrijfsrisico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan cyber- en datarisico’s. Wij adviseren u over deze ontwikkelingen en zoeken waar mogelijk de best passende verzekeringsoplossingen voor u uit. Het beheer van uw bedrijfsverzekeringen is bij ons in goede handen.


Meer over bedrijfsrisico's

 

Financieel adviesAls het om inkomen gaat wil niemand verrast worden. U als werkgever niet, maar uw werknemers zeker ook niet. Vandaar onze vraag: weten uw werknemers waar ze aan toe zijn bij pensioen, verzuim of ontslag?

Hoe complexer de financiële situatie, des te groter de behoefte aan begrijpelijke informatie. Dat speelt natuurlijk direct wanneer uw werknemers richting pensioen gaan, (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken of met dreigend ontslag worden geconfronteerd. Onzekerheid over de financiële toekomst roept veel vragen op. Deze onzekerheid nemen wij weg. Wij managen de verwachtingen van uw werknemers.

Financieel advies, wat geeft mij dat als werknemer:

Inzicht in de financiële privé situatie nu en in de toekomst. Het is lastig om keuzes te maken zonder de financiële gevolgen te kennen. Door samen in gesprek te gaan, de vertrekpunten, wensen en de mogelijkheden te benoemen, wordt de nieuwe financiële situatie zorgvuldig in kaart gebracht en wordt duidelijkheid en rust gecreëerd.


Meer over financieel advies

Diensten overzicht zakelijkZakelijke dienstverlening


De Regt Adviesgroep is al 25 jaar dé adviseur voor werkgevers, die zich graag focussen op waar ze echt goed in zijn: ondernemen. U kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij:

 

 • Invoering, wijziging en verlenging collectieve pensioenregeling
 • Harmonisatie van regelingen
 • Toetsingen bedrijfstakpensioenfondsen
 • Inzicht in ontwikkeling pensioenlasten
 • Overleg en advies ondernemingsraad
 • Inkoop(tenders) bij verzekeraars met betrekking tot pensioen- en overige verzekeringscontracten
 • Communicatie arbeidsvoorwaarden richting werkgever én werknemers
 • Advies over publieke en private uitvoering Ziektewet en/of WGA
 • Advisering omtrent aansluiting arbodienst
 • Advisering werknemers inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Marktverkenning en optimalisatie verzuim en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Marktverkenning en optimalisatie verzekeringsoplossingen bedrijfsrisico’s
 • Beheer pensioen-, werknemers- en bedrijfsverzekeringen


Diensten overzicht particulierDe adviseurs van De Regt Adviesgroep geven particulieren persoonlijk advies op het gebied van financiën en verzekeringen. Maak een vrijblijvende afspraak. We staan graag voor u klaar om u te helpen bij:

 

 • Financiële planning
 • Advies omtrent arbeidsongeschiktheid, scheiding, ontslag
 • Advies en beheer van uw particuliere verzekeringen

Kies de dienstverlening die bij u past

- De Regt Adviesgroep geeft werkgevers grip op (de voorkoming van) schadelasten als gevolg van verzuim. Dat doen we door gebruik te maken van onze jarenlange kennis en ervaring en het bedenken van slimme oplossingen op het gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen.

- Het collectieve pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De pensioenkosten wilt u echter wel beheersbaar houden. De lage rentestand en de toegenomen levensverwachting trekt een behoorlijke wissel op uw pensioenbudget. De Regt Adviesgroep adviseert u hoe hiermee om te gaan en geeft u zicht op de alternatieven.

- Welke bedrijfsrisico’s wilt u verzekeren en welke kunt u zelf dragen? De Regt Adviesgroep helpt u kiezen. Met het juiste advies en goede verzekeringsoplossingen verzekert u zich van bedrijfscontinuïteit.