• Disclaimer


Disclaimer internet

 Informatie op de website
Deze website is door De Regt Adviesgroep B.V. met uiterste zorg samengesteld. Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. De Regt Adviesgroep B.V. kan u de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens zoals polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties derhalve niet garanderen.

De informatie op deze website, waaronder resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met De Regt Adviesgroep B.V.. Indien u besluit om verplichtingen met De Regt Adviesgroep B.V. aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Functioneren website
De Regt Adviesgroep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright
Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Regt Adviesgroep B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

(e-)Nieuwsbrief
De (e-) nieuwsbrief dient ter informatie. In geval u via deze (e-)nieuwsbrief op een (onderliggende) site van De Regt Adviesgroep B.V. de mogelijkheid heeft verplichtingen met De Regt Adviesgroep B.V. aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Verwijzingen hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Regt Adviesgroep B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons op elk moment worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Mei 2023