• Financieel advies

Kennis delen geeft uw medewerkers meer inzicht en vertrouwen.

Een antwoord op vragen over pensioen, verzuim en ontslag

Als het om inkomen gaat wil niemand verrast worden. Maar weten uw werknemers wel waar ze aan toe zijn bij pensioen, verzuim of ontslag? Welke zekerheden hebben ze dan, welke rechten en plichten zijn van toepassing en hoe zit het met hun inkomen? De adviseurs van De Regt geven graag het antwoord.

Verwachtingen managen

Hoe complexer de financiële situatie, des te groter de behoefte aan begrijpelijke informatie. Dat speelt natuurlijk direct wanneer uw werknemers richting pensioen gaan, (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken of met dreigend ontslag worden geconfronteerd. Onzekerheid over de financiële toekomst roept veel vragen op. Deze onzekerheid nemen wij weg. Wij managen de verwachtingen van uw werknemers.


Goede pensioencommunicatie

Wij zien het vertalen van de veelal ingewikkelde pensioenregeling naar begrijpelijke taal als een belangrijke uitdaging. Voor veel werknemers is pensioen een lastig en ongrijpbaar onderwerp. Toch is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde die goed begrepen moet worden. Pensioencommunicatie als onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden dus. Wij leggen uw werknemers uit hoe de regeling in elkaar steekt, welke keuzemogelijkheden er zijn en hoe de actualiteit rondom pensioen invloed heeft op de pensioenregeling.


Advies bij verzuim

Bij (dreigend) langdurig verzuim kunnen wij uw werknemers inzage bieden in de financiële gevolgen die ziekte en arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen. Ook informeren wij over de verplichtingen die werknemers hebben om de kans op re-integratie zo groot mogelijk te maken. Zijn er aanvullende arbeidsongeschiktheidsregelingen binnen uw bedrijf geregeld, dan leggen wij uw werknemers uit welke extra financiële zekerheden deze bieden.


Mobiel vooruit

Ondernemingen zijn volop in beweging. Dat schept soms onrust waardoor werknemers zich onzeker voelen over hun toekomst. Dreigt er ontslag, dan maken wij de financiële consequenties inzichtelijk. Het persoonlijke adviesgesprek wordt vertaald naar een helder adviesrapport. Met dit financiële inzicht kijken uw werknemers met meer vertrouwen vooruit, wat hun mobiliteit bevordert.