• Beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid, hoe zit het nu?

Beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid, hoe zit het nu?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) zijn twee verschillende soorten verzekeringen die vaak verward worden. Beide beschermen bedrijven tegen financiële verliezen als gevolg van aansprakelijkheidsclaims.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering richt zich op fysieke schade aan eigendommen of letsel aan personen die voortvloeien uit de activiteiten van het bedrijf, zoals een klant die valt in de winkel of schade aan eigendommen tijdens een serviceafspraak. Schades aan spullen veroorzaakt door je eigen toedoen, door je medewerkers óf door je producten. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan een voedselvergiftiging die klanten oplopen door het eten in je restaurant, een verpakking van jouw product dat explodeert, etc.

Aan de andere kant dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de financiële schade die voortvloeit uit professionele fouten, nalatigheid of verkeerde adviezen die door het bedrijf of haar medewerkers worden gemaakt, gegeven of juist worden nagelaten om te geven. Zoals een advocaat die een fout maakt in een juridische procedure, een adviseur die een verkeerd of te laat advies geeft, een notaris die een fout maakt in een akte of een berekeningsfout van een technisch adviesbureau waardoor een brug instort.

Naast deze twee veel voorkomende verzekeringen zijn er ook andere zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen die afhankelijk van het type bedrijf en de risico's kunnen worden afgesloten. Zoals de CAR-verzekering voor de bouwsector. Deze verzekert materiële schade aan nieuwbouw of bestaande bouw of eigendommen van de opdrachtgever, die ontstaat tijdens de bouw of een verbouwing.

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA) bescherm je als bestuurder je privévermogen wanneer er een schadeclaim is ontstaan na een bestuurlijke fout. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor directeuren, bestuursleden, toezichthouders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en organisaties/rechtspersonen. Let op, dit kunnen ook verenigingen zijn zoals de lokale sportvereniging.

Wil je weten of er voor jouw bedrijf één of meer zinvolle aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen worden geregeld, bel of mail ons gerust voor een passend advies.