• Compensatie transitievergoeding

De mogelijkheden van een compensatie transititievergoeding


Wanneer je medewerker na een ziekteperiode van twee jaar niet kan re-integreren, is het vaak wijs om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hierbij is een transitievergoeding aan de orde en hoewel hierbij dikwijls flinke kosten komen kijken, is het vaak mogelijk om deze kosten gecompenseerd te krijgen. Aan de Compensatie Transitievergoeding zijn wel enkele voorwaarden verbonden, we zetten het een en ander voor je op een rijtje.

De voorwaarden op een rij

Twee jaar is de periode dat een medewerker arbeidsongeschikt moet zijn geweest om als werkgever aanspraak te maken op een Compensatie Transitievergoeding. Maar er zijn meer voorwaarden die tot de letter nageleefd moeten worden wanneer je in aanmerking wil komen voor deze tegemoetkoming.
  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken is verlopen. Of nadat het loon 104 weken is doorbetaald wegens ziekte.
  • De medewerker was bij het beëindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever heeft een volledige transitievergoeding betaald in de vorm van een bruto bedrag, gecombineerd met een bijbehorende afdracht aan de Belastingdienst.
  • De werkgever heeft voldoende hulp geboden bij de re-integratie van de medewerker tijdens de ziekteperiode.

Nauwkeurigheid is geboden

Na het indienen van het verzoek om compensatie, worden bovenstaande regels gecontroleerd en wordt uitgemaakt of de compensatie inderdaad wordt toegekend. Hier is nauwkeurigheid echt van het grootste belang. Immers, wanneer de compensatie wegens een kleine afwijking wordt afgewezen gaat het om een flink bedrag. Zo’n kleine afwijking kan bijvoorbeeld de datum van het beëindigen van het dienstverband zijn. Het opzegverbod eindigt na 104 weken ziekte, het recht op compensatie treedt in na 2 jaar ziekte. En dit is niet exact hetzelfde.

Een praktijkvoorbeeld

Medewerker X, werkzaam voor een zorginstelling, raakt arbeidsongeschikt op 15 september 2021. Het opzegverbod eindigt op 12 september 2023, dit is exact 104 weken later. De Regeling Compensatie Transitievergoeding schrijft echter voor dat er recht is op compensatie na 2 jaar ziekte, in dit geval 15 september 2023. Dit betekent dat als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt op 12, 13 of 14 september 2023, het recht op compensatie niet aan de orde is.


Bezwaar maken

OAZ zorgt met de dienstverlening Compensatie Transitievergoeding dat werkgevers de beschikbare compensatievergoeding optimaal benutten. Wanneer een aanvraag is afgewezen, kijkt OAZ mee of er een mogelijkheid tot bezwaar bestaat. Dit gebeurde onlangs in een viertal gevallen. Er werd na 104 weken ziekte afscheid genomen van een medewerker, de transitievergoeding werd betaald en de compensatie werd aangevraagd. Door het verschil tussen 104 weken en 2 jaar werd dit afgewezen. OAZ is voor deze klanten uiteindelijk een beroepzaak gestart, de compensatieregeling is immers niet voor niks in het leven geroepen. Voordat de zitting plaatsvond, besloot het UWV alsnog een Compensatie Transitievergoeding uit te keren.

Bron: HR Community