• Ontwikkelingen verplichte AOV voor zelfstandigen

Ontwikkelingen verplichte AOV voor zelfstandigen


De contouren van de verplichte AOV zijn inmiddels aardig duidelijk. Het wordt een verplichte verzekering tot de AOW-leeftijd, eerst alleen voor IB-ondernemers, met een maximale uitkering rond het minimumloon een eigenrisicotermijn van een jaar en een maximale maandpremie van ongeveer 220 euro. Uitvoering zal geschieden door UWV en Belastingdienst. Die publieke uitvoering zorgt voor een belangrijk vraagteken rond een ander gewenst kenmerk van de verplichte AOV: de opt-out.

Om aan de wensen van de markt tegemoet te komen, althans het deel dat wel een verplichte AOV wenst, zal er een verzekering met keuzemogelijkheden moeten komen. Een belangrijke keuze is of er überhaupt van de AOV gebruik gemaakt wordt. Een opt-out-regeling moet het mogelijk maken om in plaats ven de verplichte AOV een andere verzekering met gelijkwaardige dekking en premie af te sluiten. Bijvoorbeeld als dekking binnen een veel uitgebreidere private arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Maatwerk maakt een alternatief voor de verplichte AOV aantrekkelijk. De verwachting is daarom dat een aanzienlijke groep zelfstandigen voor een opt-out zullen kiezen. Met name slechtere risico’s die geen verzekeringsmogelijkheden op de private markt hebben, zullen publiek verzekerd blijven. Een gevolg zal zijn dat er meer premie benodigd zal zijn om de verplichte AOV te blijven uitvoeren. Om die premie toch stabiel te kunnen houden, wil minister Van Gennip een stabiliteitsbijdrage invoeren. Hiervoor moeten private verzekeraars dan een bijdrage bij hun verzekerden innen.

Het Verbond van Verzekeraars is voorstander van de verplichte AOV, mits er ook een opt-out-regeling komt. Het verbond begrijpt dat aan zo’n opt-out een stabiliteitsbijdrage verbonden moet zijn om een gelijk speelveld te houden. Wat verzekeraars betreft is het van belang dat de stabiliteitsbijdrage de private premie niet teveel opdrijft ten opzichte van de publieke premie. Het heeft daarom de voorkeur van het Verbond om de stabiliteitsbijdrage ‘stelsel neutraal’ te heffen, namelijk over alle zelfstandigen.

Een opt-out met een stabiliteitsbijdrage moet het dus gaan worden. Hoe de opt-out praktisch vormgegeven wordt en welke zelfstandigen de stabiliteitsbijdrage gaan betalen, wordt binnenkort duidelijk.

Voor vragen weet u ons te vinden.

Bron: Enkwest