• Per 1 juli 2023 nieuwe regel inzake re-integratie

Per 1 juli 2023 nieuwe regel inzake re-integratie


Vanaf 1 juli 2023 worden werkgevers en werknemers verplicht om hun standpunt over het re-integratietraject te delen.

Een effectieve re-integratie van zieke werknemers is van groot belang. Het onderlinge gesprek tussen de werkgever en werknemer speelt hierbij een cruciale rol. Om dit gesprek te stimuleren, zullen werkgevers en werknemers vanaf 1 juli 2023 wettelijk verplicht zijn om hun perspectief op het re-integratietraject te presenteren. Deze verplichting wordt vastgelegd in een nieuwe ministeriële regeling, die onlangs is gepubliceerd in de Staatscourant.

Kortdurend ziekteverzuim
Deze vereiste betreft zowel de korte als de lange termijn aspecten van het traject. Werkgevers en werknemers hebben de mogelijkheid om hun standpunt periodiek aan te passen indien nodig. Het is vereist dat zij hun visie op de re-integratie op meerdere momenten vastleggen: bij de initiële formulering en aanpassingen van het gezamenlijke actieplan, alsook bij de evaluatie na het eerste jaar. De nieuwe regeling formaliseert in feite wat vaak al in de praktijk plaatsvindt. Het doel ervan is om de dialoog over re-integratie tussen werknemers en werkgevers te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het welslagen van het re-integratieproces.

Het verplicht stellen van de visies op het re-integratietraject is overigens alleen van toepassing op documenten die zijn opgesteld na 1 juli 2023.