• Toetredingsleeftijd pensioen

Toetredingsleeftijd pensioen

 

De Wet Toekomst Pensioenen is per 1 juli 2023 van kracht geworden. Wij hebben u daar al eerder over geïnformeerd. Deze transitie begint met een wettelijke aanpassing van de toetredingsleeftijd in pensioenregeling. Op dit moment is de toetredingsleeftijd 21 jaar. Per 1-1-2024 gaat deze wettelijk naar 18 jaar. En dat heeft gevolgen voor uw pensioenregeling. Deze zal op dit punt moeten worden gewijzigd.


Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de werknemersbijdrage. Niet in alle gevallen is de hoogte van de door de werknemers verschuldigde eigen bijdrage vermeld in het pensioenreglement. Die zijn bijvoorbeeld in onderling overleg door de werkgever vastgesteld. Worden de beschikbare premiepercentages na de aanpassing van de toetredingsleeftijd lager dan de verschuldigde eigen bijdrage in de pensioenregeling? Dan is actie nodig.

In samenspraak met werkgever en pensioenuitvoerder zal moeten worden bepaald hoe de leeftijdscohort 18-21 jaar wordt ingekleurd. Een lager premiepercentage of wellicht een “verbreding” van de eerste leeftijdscohort naar bijvoorbeeld 18 tot 25 jaar. Maar daarvoor is fiscaal ook groen licht nodig.

Tot slot zullen de betreffende medewerkers hierover moeten worden geïnformeerd. Over de mogelijke inhouding op het loon, respectievelijk keuzes die zij binnen de pensioenregeling moeten maken. Kortom, voor het oog een eenvoudige wijziging. Maar al met al toch met de nodige implicaties.

Voor vragen weet u ons te vinden.