• VVP Advies Award 2024 | Winnaar categorie pensioen De Regt Adviesgroep

En de winnaar in de categorie pensioen is... De Regt adviesgroep!

De financieel dienstverlener heeft een belangrijke maatschappelijke functie. De dienstverlener die zijn vak goed beheerst, staat zijn klanten bij op die momenten dat er belangrijke financiële beslissingen moeten worden genomen. Denk onder meer aan het treffen van een passende pensioenvoorziening voor werknemers.

 

De Advies Award is een verkiezing van excellente advieskantoren die het adviesvak een positieve boost geven en een voorbeeld zijn voor vakgenoten. Daarbij kunnen kantoren alleen genomineerd worden door anderen en niet door zichzelf op te geven.

 

Wij zijn supertrots u te kunnen berichten dat wij zijn genomineerd! Dat betekent dat wij tot de top 15 in Nederland behoren als het gaat om professioneel advies.
In de categorie ‘Pensioenadvies’ behoren wij zelfs tot de top 3!

Wij richten ons nu op het verzilveren van de nominatie. U hoort van ons! _________________________________________________________________________

De jury van de VVP Advies Award 2024 heeft de namen bekend gemaakt van de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland in de categorieën Particulier Advies, Zakelijk Advies, Hypotheek Advies, Pensioen Advies en Nichemarkt.


 In samenspraak met maar liefst 36 spotters (vakexperts uit de haarvaten van de financiële adviesmarkt) is de jury tot een top 3 per categorie gekomen. In de categorie Niche werden twee advieskantoren genomineerd. In totaal hebben de spotters 180 kantoren aangedragen voor de Advies Award 2024.

EN DE GENOMINEERDEN ZIJN:
Particulier Advies: Adviesgroep Het Raadhuis, Parkstad Adviesgroep, Van der Doelen

Verzekeringen Zakelijk Advies: duGardijn, Varias Verzekeringen, Zeker Heuts


Hypotheek Advies: 123Advies, Advies met M.I.N.T., De Kredieter


Pensioen Advies: De Regt Adviesgroep, Montae & Partners, PensioenVizier


Niche: FuseSports, WijZijnLoek Aparte categorie Starters: Ferzekerd, Longevity, Soepel

https://www.vvponline.nl/nieuws/dit-zijn-de-18-genomineerden-voor-de-vvp-advies-award-2024