• We krijgen vaak de vraag hoe een pensioenuitkering wordt bepaald. We helpen je een handje.

We krijgen vaak de vraag hoe een pensioenuitkering wordt bepaald. We helpen je een handje.

Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je terug hoeveel AOW en werknemerspensioen je inmiddels hebt opgebouwd. Tevens is terug te vinden hoe hoog je pensioen zal zijn als je tot de pensioendatum blijft werken. De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van een aantal zaken. Een nadere toelichting:

Inkomen
De hoogte van het op te bouwen pensioen is allereerst afhankelijk van de hoogte van het salaris. Dit is in de regel het vaste salaris inclusief vakantietoeslag. Bonussen of iets dergelijks vallen hier in de regel buiten. Voorts moet rekening worden gehouden met de zogenaamde AOW-franchise. Dit is het deel van het salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Dit deel is immers ‘afgedekt’ door de toekomstige AOW. In de pensioenregeling moet hier rekening mee worden gehouden.

Type pensioenregeling
Er bestaan verschillende pensioenregelingen. De meest voorkomende zijn de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling:
- Bij een middelloonregeling bouw je jaarlijks een stukje pensioen die op de AOW datum worden uitgekeerd. Dat is het bruto pensioen per jaar.
- Een beschikbare premieregeling is vergelijkbaar met een spaarpot. De werkgever stelt vast welk bedrag er jaarlijks wordt ingelegd. Dit kan een stijgend of gelijkblijvend percentage zijn van de zogeheten pensioengrondslag (= salaris minus AOW franchise). De pensioengelden worden belegd. Hieromtrent kun je je eigen keuze maken. Je tevens de mogelijkheid om bij te sparen.

Waar je pensioen hebt opgebouwd
Werk je je hele leven bij dezelfde werkgever? Of in dezelfde sector? Dan heb je pensioen opgebouwd bij één pensioenfonds of verzekeraar. Als je meerdere werkgevers hebt gehad in verschillende sectoren, dan heb je met verschillende pensioenregelingen te maken.

De keuzes die je maakt
Wanneer je met pensioen gaat, kun je veelal een aantal keuzes maken die invloed op je pensioen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld in veel pensioenregelingen kiezen voor een hoog/laag-pensioen. Dit betekent dat je de eerste jaren na pensionering een hoger pensioen kiest en de latere jaren juist minder ontvangt. Eerst een wat lager pensioen en daarna hoger kan ook. Ook kan er mogelijk worden ‘doorbelegd’. Informeer bij je pensioenuitvoerder wat er mogelijk is en wat de voor- en nadelen zijn.

Rente, inflatie en indexatie
De stand van de rente en prijsstijgingen (inflatie) hebben invloed op de waarde en koopkracht van je pensioen. Met een lage rente bouw je minder snel hetzelfde bedrag aan pensioen op dan met een hoge rente. De inflatie bepaalt de waarde van het pensioen: hoeveel je er straks van kunt kopen. Als het kan of als het is afgesproken, zal het pensioenfonds of de verzekeraar het pensioen aanpassen aan de inflatie (indexeren).

Nieuwe regels voor pensioen
Door de nieuwe pensioenwet die op 1 juli 2023 van kracht is geworden, veranderen de regels voor pensioen. Uiterlijk 1 januari 2028 is het pensioen via je werkgever aangepast. Je ontvangt hierover informatie van je werkgever of van je pensioenuitvoerder. Deze informatie krijg je zodra meer duidelijk is over de regeling via je werkgever.

Tip: Check elk jaar hoe je pensioen ervoor staat. Dat kan makkelijk via mijnpensioenoverzicht.nl. Doe dit ook als er iets in je situatie verandert, zoals een scheiding of als je wisselt van baan.